Hermes Q – Swing stroke applicator 4514

Silindirik yüzeyler dahil ürünlerin iç kısmına etiketlemede kullanılır.

X ve Y ekseninde hassas ayar yapılarak etiketin tam konumlandırılması ayarlanır. Etiketleme her yönden yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

Blow Pad

Basınca ve darbeye duyarlı ürünlerde kullanılır. Yüzeye 5mm mesafede aplikatör durur etiket ürüne hava basıncı ile yapışır.