RFID UHF Etiketler hakkında bilmeniz gerekenler.

İngilizce Radio Frequency Identification tanımının baş harflerinden oluşan, hareketli veya sabit varlıkların kablosuz bir şekilde tanımlanması ve takip edilmesini sağlayan “Radyo Frekanslı Tanıma” teknolojisidir.
Gelişen teknolojiye paralel olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde RFID teknolojisi kullanmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Artan talepler doğrultusunda, iş bütünlüğünün içerisindeki karmaşıklık karşısında bilgi toplanmasında, ürün kontrolleri, sayım ve düzenlemelerde RFID teknolojisi en çok tercih edilen sistem konumundadır. İş yaşamını kolaylaştırmak, maliyetleri azalmak, iş akışını hızlandırmak, verimliliği ve karlılığı arttırmak gibi birçok noktada fayda sağlamaktadır.

 

RFID etiketlerin içinde bulunan mikroçiplerin kendisine ait özel bir kimlik numarası vardır. Buna unique ID code denilmektedir. Bu kodun içine her türlü bilgi saklanabilinmektedir. Bu yüzden tanınmak ve izini sürmek istediğimiz nesnelerin her türlü bilgisini bu koda yazabiliriz.

 

 

Bunun yanı sıra RFID etiketlerin bir de kapasiteleri vardır. Bu kapasiteler genellikle ihtiyaca göre belirlenmektedir. Her türlü bilgi için genellikle 1K seviyesindeki bir bellek kapasitesi her türlü çözüme ulaştırmaktadır. Bu kadar yüksek kapasitesi çok gelebilir ancak ürünler için çok fazla bilginin yüklenmesi ya da tanımlama ve takip etmek gibi işlemlerde bilgilerin her an kaydedilmesi gerektiğinden dolayı bu denli yüksek kapasiteyle çözüme gidilmektedir.

RFID etiketler dışından bir de RFID okuyucular vardır. RFID okuyucular 3’e ayrılır. Bunlar elle taşınabilir , monteli ve sabit okuyuculardır. RFID okuyucuların temel özellikleri aslında etiketin için de mikroçipe kaydedilmiş bilginin okunup sisteme iletilmesidir. Temel işlevi bu şekildedir. Okuyucular da uluslararası standartlara göre üretilmektedirler. Bu standartlar ISO 14443 ve 15693’tür ve bu standartlara göre çalışmaktadırlar.

RFID okuyucuların okuma kapasitelerine de değinecek olursak birçok etkene bağlı olarak çalışırlar. Bunlar çipin frekansı, gücü, etiketin aktif ve pasif olması, antenin hassasiyeti, ortamda sıvı veya metal olup olmamasıdır

En son olarak da RFID yazıcılardan bahsetmek istiyorum. RFID yazıcılar okuyucular gibi birçok çeşidi mevcuttur. Bunlar sabit ve montelidir.

RFID yazıcılar genellikle etiketlerin mikroçiplerindeki bilgilerin kaydedilmesi , okunması ve de sonrasında güncellenmesi için kullanıldığı bilinmektedir.

RFID etiketin içindeki bilginin okunması görevinin dışında etiketin içindeki çipe bilgi yüklenmesi görevini de yapan yazıcılar mevcuttur.

RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR, RFID OKUYUCU NEDİR? RFID OKUYUCU NASIL ÇALIŞIR,  RIFD YAZICI NEDİR, RFID YAZICI NASIL ÇALIŞIR KISACA ANLATMAYA ÇALIŞTIK.

 

Sato RFID yazıcı ve Zebra RFID yazıcı ve RFID okuyucular gibi Cab Squix UHF RFID yazıcı ve okuyucu bulunmaktadır.